Suomeksi
Pressmeddelande

Tillgången på arbetskraft tryggas genom flera åtgärder

Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar att främja tillgången på arbetskraft genom flera åtgärder. Tillgången på personal i social- och hälsovårdssektorn säkerställs genom ett eget program. – Det är bråttom. Åtgärderna måste vidtas snabbt för att man ska få tillräckligt med personal för välfärdstjänsterna, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Talouden tunnusluvut suurennuslasin alla

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT hade föreslagit regeringen flera åtgärder för att trygga behovet av arbetskraft inom social- och hälsovården samt undervisningen. Regeringen beslutade bland annat att påskynda den arbetsrelaterade invandringen, främja kompetensen och ersätta kommunerna för coronakostnader. Utbildningsplatserna för bland annat närvårdare kommer att öka. 

Markku Jalonen är nöjd med de åtgärder som tryggar tillgången på arbetskraft. Åtgärderna är viktiga för arbetsgivare som erbjuder välfärdstjänster.

– Vi hade dock önskat något mer konkret i fråga om främjandet av arbetskraftsinvandringen. Det behövs en riksomfattande verksamhetsmodell för organiseringen av invandringen. Det är ingen mening med att varje arbetsgivare utvecklar en egen rekryteringspraxis, säger Jalonen.

Besluten om sysselsättningsåtgärderna sköts igen upp på framtiden vid ramförhandlingarna. 

– Det behövs snabbt åtgärder som ökar sysselsättningsgraden. Hur ska vi annars finansiera de nya förpliktelser som regeringen har beslutat om, såsom vårdgarantin på sju dagar? För att det ska vara möjligt att finansiera välfärdstjänsterna måste sysselsättningsgraden stiga, säger Jalonen. 

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT