Suomeksi
Nyhet

Familjeledighetsreformen till riksdagen för behandling

Regeringen har den 16 september överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till familjeledighetsreform. Avsikten är att reformen ska träda i kraft den 1 augusti 2022. KT är oroat över arbetsgivarnas ökade kostnader och anser att de mål som ställts upp för reformen i regeringsprogrammet inte kommer att uppfyllas.

Familjeledighetsreformen är ett projekt som ingår i regeringsprogrammet. Dess mål är att familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnare i familjerna, att jämställdheten i arbetslivet ska stärkas och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska.

– Målen med reformen är i sig värda att understöda, men regeringspropositionen uppfyller inte de mål som uppställts för den i regeringsprogrammet. KT understöder inte den nuvarande propositionen, säger KT:s förhandlingschef Anne Kiiski. Hon deltog i de arbetsgrupper som beredde reformen.

Vid Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT är man särskilt oroad över arbetsgivarnas ökade kostnader. Inom den kvinnodominerade kommunsektorn ökar reformen avsevärt behovet av vikarier.

– Om reformen framskrider på det sätt som föreslås, blir arbetsgivarna tvungna att förbereda sig på allt fler familjeledigheter som tas ut i kortare etapper, bedömer Kiiski.
Den föreslagna familjeledighetsreformen ökar likabehandlingen av olika familjeformer. Fördelningen av ledigheterna i familjerna borde ha styrts i högre grad än vad regeringen nu föreslår. År 2019 använde kvinnorna 98 procent av de föräldrapenningsdagar som delas mellan föräldrarna.

– Reformen möjliggör detta även i fortsättningen, säger Kiiski.

Kiiski anser också att det i reformen finns en risk för att man inte uppnår den sysselsättningsnivå som regeringen eftersträvat utan att den till och med minskar.

– Om kvinnorna utnyttjar familjeledigheterna på samma sätt som tidigare och männen ökar sina ledigheter, förlängs familjeledigheternas längd per barn. Detta ökar också kostnaderna. I kostnadskalkylen bör man också beakta kostnadsökningen, om papporna utnyttjar alla ledigheter som anvisats dem, påpekar Kiiski.

KT:s tidigare pressmeddelanden

Mer på webben

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT