På svenska
Uutinen

Perhevapaauudistus eteni eduskunnan käsittelyyn

Hallitus on antanut eduskunnalle 16. syyskuuta esityksen perhevapaauudistuksesta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2022. KT on huolissaan työnantajien kasvavista kustannuksista ja katsoo, etteivät uudistukselle hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet toteudu.

Perhevapaauudistus on hallitusohjelmaan sisältyvä hanke. Sen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä nykyistä tasaisemmin, tasa-arvo työelämässä vahvistuu ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

– Uudistuksen tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia, mutta hallituksen esitys ei toteuta sille hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. KT ei ole kannattanut nykyistä esitystä, kertoo KT:n neuvottelupäällikkö Anne Kiiski. Hän oli mukana uudistusta valmistelleissa työryhmissä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on erityisesti huolissaan työnantajien kasvavista kustannuksista. Naisvaltaisella kunta-alalla uudistus lisää merkittävästi sijaistarpeita.

– Mikäli uudistus etenee esitetyllä tavalla, työnantajat joutuvat varautumaan nykyistä useampiin lyhyempinä pätkinä pidettyihin perhevapaisiin, arvioi Kiiski.

Esitetty perhevapaauudistus lisää erilaisten perhemuotojen yhdenvertaisuutta. Vapaiden jakautumista perheissä olisi ollut tarpeen ohjata vahvemmin kuin mitä hallitus nyt esittää. Vuonna 2019 naiset käyttivät 98 prosenttia vanhempien kesken jaettavista vanhempainrahapäivistä.

– Uudistus mahdollistaa tämän jatkossakin, sanoo Kiiski.

Kiiski näkee uudistuksen vaarana myös sen, että se jopa laskee hallituksen tavoitteena ollutta työllisyyttä.

– Mikäli naiset käyttävät perhevapaita entiseen tapaan ja miehet lisäävät vapaiden pitämistä, pitenee perhevapaiden kesto lasta kohden. Myös tämä kasvattaa kustannuksia. Kustannusarvioissa tulisi huomioida myös kustannusten nousu, mikäli isät käyttävät kaikki heille osoitetut vapaat, muistuttaa Kiiski.

KT:n aiemmat tiedotteet

Muualla verkossa

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT