Suomeksi
Nyhet

Coronakrisen har inte ökat uppsägningarna bland sjukskötare

Enligt en enkät som Iltalehti genomfört har coronapandemin inte lett till en flykt från vårdyrken eller ens ökat antalet uppsägningar bland sjukskötare. KT:s tidigare statistiska analyser visar att bland sjukskötarna har tendensen att byta bransch i genomsnitt varit rentav svagare än i andra yrken.

Käsi josta hoitaja mittaa verenpainetta. Kuva: Pixhill.

Iltalehti utredde om branschbyten bland sjukskötarna var så vanliga som den offentliga debatten låter förstå. Sammanlagt 20 sjukvårdsdistrikt på fastlandet tillfrågades om uppgifter om uppsägningar under åren 2015–2020 och ombads bedöma huruvida uppsägningarna år 2020 berodde på coronapandemin.

Enkäten besvarades av 13 sjukvårdsdistrikt, som uppgav antalet sjukskötare i sin helhet samt andelen uppsägningar. Statistiken gällde andelen anställda som sagt upp sig.

Enligt uppgifterna från sjukvårdsdistrikten har uppsägningarna i fjol i huvudsak legat på samma nivå som de tidigare åren.

Trots coronakrisen var andelen uppsagda bland de anställda oförändrad bland annat i Södra Savolax, Östra Savolax, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Birkalands, Norra Karelens, Satakunta och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) var andelen uppsägningar år 2020 proportionellt sett aningen större än tidigare år.

Motiven för uppsägningarna tycks också vara i stort sett de samma som före pandemin. Sjukvårdsdistrikten bedömer att uppsägningarna inte tycks ha att göra med coronakrisen utan att personalen är rörlig och söker lösningar som passar dem.

Coronakrisen upplevs som en tung period i sjukvårdsdistrikten även om den inte markant ökat uppsägningarna. Därför är det viktigt att arbetsgivarna och de anställda tillsammans fortsätter att utveckla arbetshälsan i vårdsektorn.

Mer på webben

KT:s statistikanalys om branschbyte bland sjukskötare