Suomeksi
Nyhet

Vinsterna i Kommunmarknadens lotteri Kombinera yrke och person har lottats ut

Hur ser det kommunala arbetslivet ut i framtiden? I uppföljningen av förändringarna i arbetslivet har den här frågan tagits upp från många olika vinklar.

Arvontalomakkeen kuva sekä arvonnan palkinnot, jotka olivat kahvipaketteja

Under Kommunmarknaden den 9–10 september ville vi dryfta förändringarna i arbetslivet och framtidens arbete tillsammans med besökarna. Vi tog fram förslag på möjliga framtida yrkesbeteckningar som presenterades vid vår avdelning på Kommunmarknaden och bad besökarna kombinera framtidsyrken och personer som utför arbetet. Sammanlagt fick vi 260 svar. Bland alla som svarade har vi idag lottat ut 10 stycken av KT:s produktpaket. Vi har kontaktats alla vinnare uton en. 

Följande personer gynnades av Fru Fortuna:
Iita-Mari Hellberg
Pirkko Parjanen
Saara Hautamäki
Juha Parjanen
Outi Stüber
Eija Jestola
Maria Luoma-aho
Marja-Stiina Suihko
Shani Livson

Vi tackar alla dem som deltog i lotteriet och dem som besökte vår avdelning och deltog i informationsinslagen på Kommunmarknaden.

Det fanns inga rätta eller felaktiga svar i tävlingen, men här kan du bekanta dig med de förslag på framtidsyrken och yrkespersoner som vi tog fram (på finska):Kuntatyönantaja-lehti 4/2019: Palvelutehtäviä on tulevaisuudessa yhä enemmän>

Mer om uppföljningen av förändringarna i arbetslivet: >