Suomeksi
Nyhet

Statsunderstöd för projekt om främjar digitalisering till kommuner

Projekten ska förnya kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser samt förbättra deras kvalitet och genomslag. Statsunderstöd beviljas endast för projekt som flera kommuner genomför tillsammans.

4 palapelin palaa kiinni toisissaan digitaalisella taustalla

Kommuner kan ansöka om statsunderstöd för projekt om främjar digitalisering.

Understöd kan sökas för sådana förändringar i verksamheten, uppgifterna och de interna processerna där

  • mer kundorienterade serviceprocesser utvecklas med utnyttjande av gemensamt utvecklade lösningar
  • gemensamma dataspecifikationer och tillvägagångssätt utvecklas för tjänsterna så att kunderna kan hantera ärenden digitalt och information kan överföras mellan kommunernas system
  • lagstadgade tjänster i kommunerna utvecklas till elektroniska genom samarbete
  • kommunernas informationsledning/ledning genom information förbättras
  • kommunernas strategiska processer utvecklas eller
  • ny teknik såsom programrobotik, artificiell intelligens och processautomation utnyttjas i den offentliga förvaltningen.

Ansökan om understöd till kommunernas gemansamma projekt avslutar den 19 december kl. 16.15. Understöd söks på en elektronisk ansökningsblankett som finns sidan av Finansministeriet.

Mer på webben:

Information av understöd: Incitamentsystem för digitalisering i kommunerna >>