Suomeksi
Nyhet

Antalet samarbetsförhandlingar ökar i kommunsektorn

Flera kommuner kämpar med en svår ekonomisk situation. Detta syns bland annat i antalet samarbetsförhandlingar i kommunerna.

Vyöllä kiristetty seteli

Enligt KT:s utredningar har antalet samarbetsförhandlingar i kommunorganisationerna varit på nedgång sedan 2013 fram till förra året. Nu verkar antalet börja öka igen.

– Kommunernas ekonomi har försvagats och har utvecklats åt olika håll, vilket innebär att arbetskraftskostnaderna måste anpassas i många kommuner, säger arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

I en undersökning som KT genomförde i december 2018 uppgav 20 kommunorganisationer att de kommer att inleda samarbetsförhandlingar i år för att uppnå besparingar i personalkostnaderna. Antalet blir dock större, för redan nu har åtminstone 22 kommunorganisationer anmält om samarbetsförhandlingar som förs i år.

Bland dessa finns både större kommuner och städer samt små kommuner. Flera samkommuner för social- och hälsovård är också drabbade, t.ex. Kymmenedalens Kymsote, där behovet att minska personalen uppgår till cirka 500 personer.

Det sammanlagda behovet att minska personalstyrkan kan uppgå till några tusen under 2–3 års tid.

En stor del av kommunerna och samkommunerna har ett ekonomiskt svagt år bakom sig och de har uppenbara behov att spara. Behovet av samarbetsförhandlingar kan öka ytterligare om åtstramningen i den offentliga ekonomin fortsätter.

– Regeringsförhandlarna i Ständerhuset behöver därför komma med åtgärder som stärker den kommunala ekonomin, säger arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

I det kommande regeringsprogrammet borde kommunerna enligt KT tryggas en tillräcklig basfinansiering på en nivå som motsvarar efterfrågan på tjänster för att den kommunala ekonomin ska bli stabil och förutsägbar.

Kollektivavtalsförhandlingarna nästa vinter inverkar också: om avtalen inte är mycket återhållsamma kommer kommunorganisationernas ekonomiska situation att förvärras ytterligare.