Suomeksi
Pressmeddelande

KT:s delegation har godkänt kommunsektorns förhandlingsresultat

KT Kommunarbetsgivarnas delegation godkände i dag förhandlingsresultatet som KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer kom till efter långa och krävande förhandlingar förra torsdagen.

KT:n valtuuskunta hyväksyi neuvottelutuloksen

Delegationens ordförande, Kirsi-Marja Lievonen, personaldirektör i Vanda, anser att resultatet efter svåra de förhandlingarna blev bra.

– Det är otroligt fint att nå samförstånd. I denna förhandlingsrunda avhandlades flera frågor som ligger utanför de traditionella förhandlingarna.

Vanligen diskuteras endast nivån på löneförhöjningarna och innehållet i arbets- och tjänstekollektivavtalen under kommunsektorns förhandlingar. Nu ingick också bland annat kravet på kompensation för nedskärningarna i semesterpenningen.

– Dessa extraordinära ärenden ledde till mycket svåra förhandlingar, säger Lievonen.

Kompensationen av semesterpenningen var mycket svårsmält för kommunerna och städerna, en orimlig tanke, anser Lievonen. Staten drog av de inbesparade personalkostnaderna från kommunernas statsandelar när semesterpenningarna skars ner enligt konkurrenskraftsavtalet.

– Vi får vara nöjda att vi kom till ett avtal trots dessa svårigheter, säger Lievonen. – Det var också bra att vi lyckades undvika strejker.

KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen anser det vara viktigt att man trots det besvärliga utgångsläget för kommunsektorns förhandlingar ändå kom till ett resultat vars kostnadsnivå följer den så kallade allmänna linjen och innehåller poster som kan avtalas på lokal nivå.

– Avtalet ger de kommunala arbetsgivarna arbetsro i mer än två år och det beaktar också den kommande vård- och landskapsreformen.

Den lokala resultatbaserade engångspotten främjar produktiviteten och lokala avtal, säger Jalonen.

– Jag tror vi kan leva med kommunsektorns förhandlingsresultat också med hänsyn till den kommunala ekonomins läge.

 

Videon

KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen berättar om förhandlingsresultatet på finska i videon.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT