Suomeksi
Nyhet

Bättre sysselsättningsmetoder genom försök - lägg fram ditt initiativ

Politices licentiat Maria Kaisa Aula utreder sätt att minska arbetslösheten. Regeringen tar utifrån utredningen ställning till inledande av försök som ska stödja sysselsättningen.

Utredaren kartlägger olika aktörers syn på åtgärder som gör det lättare för arbetsgivarna att anställa arbetslösa och för de arbetslösa att söka jobb eller bli företagare.

Speciellt efterlyser man förslag till hur man ska sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, såsom unga, invandrare, partiellt arbetsföra, långtidsarbetslösa och äldre.