Suomeksi
Cirkulär
31/2023
Till kommunstyrelserna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och KT:s företagsmedlemmar

Ersättning för måltidskostnader i facklig utbildning

I arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn har parterna avtalat om anställningsvillkoren för personer som beviljats arbets- eller tjänstledighet för deltagande i facklig utbildning.

Med stöd av § 3 i avtalet betalas en ersättning för måltidskostnader till arbetstagare och tjänsteinnehavare som deltar i samarbets-, förtroendemanna- och arbetarskyddsutbildning. Ersättningen betalas för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall. 

Ersättningen för måltidskostnader kan även betalas till utbildningsanordnaren som ersättning för måltidskostnaderna.  

Enligt förhandlingarna mellan Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationernas utbildningsgrupp är ersättningen för måltidskostnader 32 euro år 2024 (30,30 euro år 2023).

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Anna Kukka

 

Avtal om ersättning för de måltidskostnader som avses i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning

§ 1
Parterna kom överens om att ersättningen för måltidskostnader enligt § 3 i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn är 32,00 euro år 2024. 

§ 2
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2024. Avtalet upphör att gälla samtidigt som arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning i kommun- och välfärdssektorn upphör att gälla.
 

Helsingfors, den 11 december 2023

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT