Suomeksi
Cirkulär
4/2023
Till kommunstyrelserna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och KT:s företagsmedlemmar

Arbetsmarknadsseminarium i Lahtis för kommun- och välfärdssektorn

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ordnar tillsammans med huvudavtalsorganisationerna och Lahtis stad ett arbetsmarknadsseminarium i Sibeliushuset i Lahtis 16–17.5.2023. Det föregående seminariet ordnades i Tammerfors 2019. Seminariet fortsätter traditionerna från de tidigare arbetsmarknadsseminarierna i Raumo och Tammerfors. 

Seminariet är avsett för den högsta ledningen, personalledningen och sakkunniga inom personalförvaltningen i kommuner, samkommuner, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och övriga organisationer inom kommun- och välfärdssektorn (t.ex. dotterbolag till de ovan nämnda), ledningen för olika sektorer, övriga personer i arbetsgivarställning samt förtroendemän och andra representanter för personalen. 

Temat för seminariet är #Siirtymä (Omställning). Ämnen som tas upp är bland annat utmaningarna på arbetsmarknaden, nya lönesystem samt möjligheter och utmaningar inom ekonomin. Dessutom ordnas en traditionell paneldiskussion mellan KT och huvudavtalsorganisationerna. 

Under seminariet presenteras erfarenheter och dryftas personalfrågor ur många olika synvinklar. Programmet finns på KT:s webbplats: työmarkkinaseminaarin ohjelma >

I anslutning till seminariet arrangerar KT dessutom en egen arbetsgivarträff. KT hoppas få träffa sina medlemsorganisationers högsta ledning, personalledning och andra arbetsgivarrepresentanter på seminariet.

Seminariet, som hålls på finska, kostar 310,50 euro + moms 24 %.
Länk till sidorna med seminarieanmälan >

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Utredningsdirektör    Mika Juutinen

 

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT