På svenska
Yleiskirje
17/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jakaminen

Huomautus: palkkataulukko lisätty liitteeksi

Keskitetyn erän jakaminen yleiskorotuksena

SOTE-sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3 momentissa on sovittu keskitetty järjestelyerä jaettavaksi 1.10.2022 alkaen.

Määräyksen mukaan järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

KT, JUKO ja JAU ovat neuvotelleet erän käyttötarkoituksesta.

Erä jaetaan yleiskorotuksena.  

SOTE-sopimuksen piirissä olevan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,5 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,5 prosentilla.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Erän takautuvasta maksamisesta ks. allekirjoituspöytäkirjan 11 §. Hyvinvointialueiden aloitusajankohdasta 1.1.2023 johtuen osapuolet painottavat, että korotukset tulisi saada maksuun tästäkin syystä ennen vuodenvaihdetta. Näin myös palkansaajan tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä ovat oikeat siirryttäessä hyvinvointialueiden palvelukseen.

SOTE-sopimuksen liitteen 1 ja 2 mukaisia peruspalkkoja korotetaan 0,5 prosentilla. SOTE-sopimuksen II luvun 3 §:n 1 momentin mukainen vähimmäispalkka on 1.10.2022 alkaen 1 708,41 euroa. Korotetut palkat voi tarkistaa SOTE-sopimuksen sähköisestä versiosta, joka päivittyy KT:n nettisivuille.

KT, JUKO ja JAU ovat tämän yleiskirjeen sisällöstä yksimielisiä.
 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Henrika Nybondas-Kangas

Liite: SOTE-sopimuksen peruspalkat 1.9.2021, 1.6.2022 ja 1.10.2022

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT