Suomeksi
Cirkulär
18/2020

Cirkulärlistan för år 2020

Det kommunala arbetsmarknadsverket har publicerat 18 cirkulär år 2020.

1. Ersättning för måltidskostnader
Publicerat 7.1.

2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring
Publicerat 30.1.

3. Ändring i arbets- och tjänstekollektivavtalet om en engångspott
Publicerat 6.4.

4. Rapport om distansarbete inom kommunsektorn
Publicerat 8.4.

5. Seminariet i Villmanstrand 20.–21.8.2020
Publicerat 25.5.

6. Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 1.4.2020–28.2.2022
Publicerat 8.6.

7. Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2020–2021
Publicerat 9.6.

8. Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021, det kommunala huvudavtalet samt intensionsavtalet inför vård- och landskapsreformen
Publicerat 15.6.

9. Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2020–2021)
Publicerat 15.6.

10. Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2020–2021 (TS-20)
Publicerat 16.6.

11.Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2020
Publicerat 24.6.

12. Anvisningar om och exempel på beräkningen av den lokala justeringspotten 1.4.2021 enligt AKTA
Publicerat 13.10.

13. Bestämmelser i läkaravtalet 2020–2021 om veckovila, exempel på veckovila, korrigering till promemorian i cirkulär 6/2020 samt arbetstidernas inverkan på arbetshälsan
Publicerat 30.11.

14. Godkänd facklig utbildning år 2021
Publicerat 2.12.

15. Ersättningar för resekostnader från 1.1.2021
Publicerat 7.12.

16. Kommunala arbetsgivare med i uppföljning av förändringarna i arbetet inom kommunsektorn
Publicerat 15.12.

17. Ersättning för måltidskostnader i facklig utbildning
Publicerat 21.12.

18. Cirkulärlistan för år 2020
Publicerat 31.12.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Kommunikationschef Teuvo Arolainen