På svenska
Yleiskirje
18/2020

Vuoden 2020 yleiskirjeluettelo

Kunnallinen työmarkkinalaitos on julkaissut 18 yleiskirjettä vuonna 2020.

1. Ruokailukustannusten korvauksen määrä
Julkaistu 7.1.

2. Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta
Julkaistu 30.1.

3. Kertaerää koskeva työ- ja virkaehtosopimuksen muutos
julkaistu 6.4.

4. Raportti etätyöstä kunta-alalla
julkaistu 8.4.

5. Lappeenranta-seminaari 2020
Julkaistu 25.5.

6. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 1.4.2020–28.2.2022
Julkaistu 8.6.

7. Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2020–2021
Julkaistu 9.6.

8. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2020–2021, Kunnallinen pääsopimus sekä aiesopimus sote- ja maakuntauudistusta varten
Julkaistu 15.6.

9. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2020–2021)
Julkaistu 15.6.

10. Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2020–2021 (TS-20)
Julkaistu 16.6.

11. Vuoden 2020 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset
Julkaistu 24.6.

12. Ohjeita ja esimerkkejä KVTES:n 1.4.2021 paikallisen järjestelyerän laskemisesta
Julkaistu 13.10.

13. Lääkärisopimuksen 2020–2021 viikkolepomääräykset, esimerkkejä viikkolevosta ja korjaus yleiskirjeen 6/2020 muistioon sekä työaikojen vaikutus työhyvinvointiin
Julkaistu 30.11.

14. Vuoden 2021 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset
Julkaistu 2.12.

15. Matkakustannusten korvaukset 1.1.2021 lukien
Julkaistu 7.12.

16. Kuntatyönantajien osallistuminen kunta-alan työn murroksen seurantaan
Julkaistu 15.12.

17. Ruokailukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa
Julkaistu 21.12.

18. Vuoden 2020 yleiskirjeluettelo
Julkaistu 31.12.

 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen