Suomeksi
Cirkulär
1/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader

I arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har man avtalat om anställningsvillkoren för personer som beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i facklig utbildning.

Med stöd av § 2 i detta avtal betalas en ersättning för måltidskostnader till arbetstagare eller tjänsteinnehavare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning. Ersättningen betalas för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

Den avtalade ersättningen för måltidskostnader är 25,56 euro år 2020 (25,34 euro år 2019).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Jorma Palola

Bilaga

Avtal om ersättning för de måltidskostnader som avses i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning