På svenska
Yleiskirje
1/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ruokailukustannusten korvauksen määrä

Ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten virkavapaata tai työlomaa saaneiden palvelussuhteen ehdoista on sovittu ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työ- ja virkaehtosopimuksessa.

Sopimuksen 2 §:n nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville työntekijöille ja viranhaltijoille maksetaan ruokailukustannusten korvaus. Korvaus maksetaan jokaiselta sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle maksetaan varsinainen palkka tai työntekijälle korvaus ansionmenetyksestä.

Ruokailukustannusten korvaukseksi on sovittu 25,56 € vuodelle 2020 (25,34 € vuonna 2019).

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Jorma Palola

Liite
Sopimus ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työ- ja virkaehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen määrästä