Suomeksi
Cirkulär
12/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkänd facklig utbildning år 2020

Den utbildningsgrupp som tillsatts av huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt facklig utbildning för år 2020. Kurserna omfattar också Kevas kurser i pensionsfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                                     Markku Jalonen

Förhandlingschef                                               Jorma Palola

Bilagor (på finska)

  1. FOSU rf
  2. JHL rf / Offentliga sektorns union JAU rf
  3. Jyty rf / Offentliga sektorns union JAU rf
  4. Super rf / KoHo rf
  5. Tehy rf / KoHo rf
  6. Kevas kurser i pensionsfrågor
  7. SPAL rf / KoHo rf