Suomeksi
Cirkulär
4/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt arbetsmarknadsseminarium i Tammerfors

KT Kommunarbetsgivarna ordnar tillsammans med kommunsektorns huvudavtalsorganisationer och Tammerfors stad ett arbetsmarknadsseminarium på Tammerforshuset 15–16 maj 2019. Föregående motsvarande seminarium ordnades år 2017. Seminariet, som hålls på finska, fortsätter traditionerna från de tidigare Raumo-seminarierna på ett nytt sätt.

Seminariet är avsett för den högsta ledningen, personalledningen och sakkunniga inom personalförvaltningen i kommuner, samkommuner och övriga kommunala organisationer, ledningen för olika sektorer, övriga personer i arbetsgivarställning samt förtroendemän och andra representanter för personalen. Också de som deltar i beredningen av vård- och landskapsreformen är välkomna.

Temat för seminariet är #Murros 2019 (Förändring 2019). Ämnen som tas upp är bland annat utmaningarna på arbetsmarknaden, arbetsvärdering och vård- och landskapsreformen. Dessutom ordnas en traditionell paneldiskussion mellan KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer.

Under seminariet presenteras erfarenheter och dryftas personalfrågor ur många olika synvinklar. Ett programutkast finns i bilagan till detta cirkulär. Det slutliga programmet blir klart under våren och uppdateras på KT:s webbplats.

I anslutning till seminariet arrangerar KT dessutom en egen arbetsgivarträff på Tammerforshuset. KT hoppas få träffa representanter för högsta ledningen och personalledningen inom kommunala organisationer samt andra arbetsgivarrepresentanter på seminariet.

Deltagaravgiften är 350 euro. Sista anmälningsdag är 26.4.2019. Länk till sidorna med seminarieanmälan: https://www.lyyti.fi/reg/tyomarkkinaseminaari2019/fi

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Forskningschef                  Mika Juutinen

 

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT