Suomeksi
Cirkulär
10/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kollektivavtalsböckerna 2018–2019

De kommunala kollektivavtalsböckerna 2018–2019 har utkommit på finska. De utkommer på svenska i slutet av maj. Kollektivavtalet för skådespelare utkommer i juni.

De finska avtalsböckerna är

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2018–2019
 • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) 2018–2019
 • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) 2018–2019
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 2018–2019
 • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 2018–2019
 • Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2018–2019
 • Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2018–2019

De svenska avtalsböckerna är

 • Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) 2018–2019
 • Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare (LÄKTA) 2018–2019
 • Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA) 2018–2019
 • Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS) 2018–2019
 • Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA) 2018–2019

Beställning av böckerna

Avtalsböckerna kan beställas i KT:s nätbokhandel på adressen
www.kt.fi/sv/statistik-och-publikationer/handbocker/avtal

Beställningsanvisningar och leveransvillkor finns på adressen
www.kt.fi/sv/statistik-och-publikationer/handbocker/leveransvillkor

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen


Kommunikationschef    Teuvo Arolainen

 

Kaisa Koskela

sakkunnig i kommunikation
Telefon:
+358 9 771 2517
Mobiltelefon:
+358 50 337 4419
E-post:
Kaisa.Koskela@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT