Suomeksi
Cirkulär
4/17
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Villmanstrandsseminariet firar 40 år 17–18.8.2017

Seminariet kring kommunala samarbets- och utvecklingsfrågor i Villmanstrand fyller 40 år. Jubileumsseminariet hålls den 17–18 augusti 2017 i Lappeenrantasalen vid Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

Seminariets tema Tillbaka till framtiden belyser kommunernas betydelse som välfärdsbyggare under 100 år av utveckling i Finland. Vi får höra hur förändringar i praktiken har drivits igenom på människans villkor och vad vi i dag kan lära oss inför framtiden. Dessutom tar vi en titt på arbetslivets framtid och kommunsektorns samarbete på riksnivå och regional nivå inom arbetslivsförnyelsen. I fråga om förnyelse och förändringsledning erbjuder seminariet många synvinklar, forskning och praktik, polemik och interaktion. Låt oss göra världens viktigaste kommunarbete ännu bättre och återgå till framtiden för att bygga en hållbar förändring på människans villkor.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för beslutsfattare, personalledning, chefer, utvecklings- och samarbetsexpertis samt representanter för personalen. Evenemanget väntas samla hundratals representanter för arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Program och anmälningsanvisningar bifogas.

Vi ber er vidarebefordra cirkuläret med bilagor till samarbetsorganisationernas och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

Välkomna till seminariet i Villmanstrand!

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utvecklingschef Terttu Pakarinen


Bilaga  Program