Suomeksi
Cirkulär
2/17
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt arbetsmarknadsseminarium i Tammerfors

​KT Kommunarbetsgivarna ordnar tillsammans med kommunsektorns huvudavtalsorganisationer och Tammerfors stad ett arbetsmarknadsseminarium på Tammerforshuset 17–18 maj 2017. Föregående motsvarande seminarium ordnades år 2015. Seminariet, som hålls på finska, fortsätter traditionerna från de tidigare Raumo-seminarierna på ett nytt sätt.

Seminariet är avsett för personalledningen och sakkunniga inom personal-förvaltningen i kommuner, samkommuner och övriga kommunala organisationer, ledningen för olika sektorer, övriga personer i arbetsgivarställning samt förtroendemän och andra representanter för personalen. Också de som deltar i beredningen av vård- och landskapsreformen är välkomna.

Temat för årets seminarium är förändringen ur personalens synvinkel i kommunerna och landskapen. Några teman:

  • utsikterna för den kommunala ekonomin
  • arbetslivets historia och framtid (Finland 100 år)
  • förhandlings- och avtalssystemen under de kommande åren
  • belöningar och arbetstider i omvälvande förändringar.

Erfarenheter kring förändringstemat presenteras och personalfrågor dryftas ur många olika synvinklar. Ett programutkast finns i bilagan till detta cirkulär. Det slutliga programmet blir klart i mars och uppdateras på KT:s webbplats.

I anslutning till seminariet arrangerar KT dessutom en egen sammankomst för arbetsgivare på Tammerforshuset. KT hoppas få träffa personalledningen inom kommunala organisationer och andra arbetsgivarrepresentanter på seminariet.

Deltagaravgiften är 325 euro. Via anmälningssidorna kan man också boka inkvartering på hotell i Tammerfors. Länk till sidorna med seminarieanmälan: https://www.lyyti.fi/p/tyomarkkinaseminaari-Tampere-2017

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Mika Juutinen

 

Bilaga  Programmet för arbetsmarknadsseminariet (på finska), situationen 16.2.2017