Suomeksi
Cirkulär
6/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Främjande av arbetstidsbanker

​Gemensamma anvisningar har utarbetats om införande av en arbetstidsbank. Genom anvisningarna främjas införandet av en arbetstidsbank enligt centralorganisationernas konkurrenskraftsavtal.

Anvisningarna tillämpas på personalen inom

  • det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
  • det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare
  • det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal samt
  • det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.

Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1. Dessa gemensamma anvisningar ersätter fr.o.m. 1.2.2017 de tidigare anvisningarna om införande av en arbetstidsbank (KT:s cirkulär 21/2008).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Arbetstidsbank

Kommunerna och samkommunerna kan ha haft en arbetstidsbank redan före avtalsändringen. Införandet av en arbetstidsbank har förutsatt och förutsätter även i fortsättningen att ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal ingås enligt § 13 i huvudavtalet. Syftet med den nya avtalsbestämmelsen om arbetstidsbanker och de uppdaterade anvisningarna är att främja ändamålsenliga arrangemang, produktivitet och konkurrenskraft och att beakta personalens arbetstidsönskemål till exempel när det gäller att förena arbete och familjeliv/fritid, vilket ökar trivseln i arbetet och förbättrar arbetshälsan.

Med arbetstidsbank avses ett på frivillighet baserat system där penningförmåner som omvandlats till ledig tid kan sparas för att tas ut i form av ledighet under en längre tidsperiod.  Av det lokala avtalet ska framgå åtminstone vilken personal som omfattas av avtalet, vilka poster och ersättningar som kan överföras till arbetstidsbanken, det maximala ledighetssaldot i banken, villkoren för att ta ut ledighet som sparats i banken, de situationer då ledighet som sparats i banken kan ersättas i pengar samt hur man ansluter sig till banken och utträder ur den.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017

I arbetstidskapitlet i AKTA har det införts en ny bestämmelse om arbets-tidsbanker (AKTA kap. III § 32). Bestämmelsen finns i cirkulärbilaga 2.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2017

I arbetstidskapitlet i TIM-AKA har det införts en ny bestämmelse om arbetstidsbanker (TIM-AKA § 9 mom. 5). Bestämmelsen finns i cirkulärbilaga 3.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

Bilagor 

  1. Anvisningar om arbetstidsbanker
  2. Bestämmelse i AKTA om arbetstidsbanker
  3. Bestämmelse i TIM-AKA om arbetstidsbanker

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT