Suomeksi
Cirkulär
2/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 18–19.8.2016

​Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras i Villmanstrand den 18–19 augusti 2016 i Lappeenrantasalen. Adressen är Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

Digitaliseringen – en utmaning för det kommunala arbetet? är temat för seminariet där effekterna av digitaliseringen på arbetet och arbetslivet dryftas ur olika synvinklar. Ett tema är att binda digitaliseringen till övriga förändringar i verksamhetsmiljön, reformer på kommunfältet och utvecklingen av tjänster.   Samtidigt dryftas teknologin ur människans och vardagens perspektiv. Värden och etik samt brytningsskedet inom inlärning och ledarskap får oss att tänka på arbetet i framtiden. Exempel från kommunerna tillför seminariet en praktisk dimension där det digitala betraktas med såväl äldres som barnens ögon.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för beslutsfattare, personalledning, chefer, utvecklings- och samarbetsexpertis samt representanter för personalen. Evenemanget väntas samla hundratals representanter för arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Program och anmälningsanvisningar bifogas.

Vi ber er vidarebefordra cirkuläret med bilagor till samarbetsorganisationernas och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

Välkomna till seminariet i Villmanstrand!

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utvecklingschef  Terttu Pakarinen


Bilaga  Program (på finska)