Suomeksi
Cirkulär
11/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av arbetstid för tutorlärare inom grundläggande utbildning

​​Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation godkände den 26 oktober 2016 ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av den tid som tutorlärare använder för tutorarbete.

Avtalet tillämpas på tutorlärare som omfattas av UKTA och som i enlighet med villkoren för statens specialunderstöd arbetar för att digitaliseringen ska utnyttjas i undervisningen (Utbildningsstyrelsen, Statens specialunderstöd för att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet som baserar sig på ny pedagogik, nya lärmiljöer och de nya läroplansgrunderna).

Vi bifogar för kännedom det särskilda kollektivavtalet samt tillämpningsanvisningarna som utarbetats tillsammans med OAJ.

Avtalet träder i kraft 1.11.2016 och det gäller tillsvidare.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Hannu Freund


Bilagor

  1. Särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av arbetstid för tutorlärare inom grundläggande utbildning i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal
  2. Anvisningar om ersättning för tutorlärares arbete i UKTA

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT