Suomeksi
Cirkulär
1/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunal arbetsgivarkonferens 26–27.5.2016 i Jyväskylä

"Kommunerna i omvandling – ledningen i fokus"

​KT Kommunarbetsgivarna ordnar 26–27.5.2016 en kommunal arbetsgivarkonferens i kongresscentret Paviljonki i Jyväskylä under temat "Kommunerna i omvandling – ledningen i fokus".

Den förestående vård- och landskapsreformen är den största förvaltnings- och verksamhetsreform som genomförts i Finland. Landskapen kommer att bli stora arbetsgivare med många slags uppgifter. Samtidigt får kommunerna möjligheter att ställa om sin verksamhet och bygga upp framtidens kommuner. I omvandlingen behövs bra förändringsledning, stabil arbetsgivarverksamhet och nära samarbete. Vi önskar alla kommunala beslutsfattare och personer i ledande ställning välkomna till den kommunala arbetsgivarkonferensen 2016 för att nätverka och få insikter i hur utmaningarna ska mötas!

Vi väntar oss hundratals deltagare från olika håll i Finland. KT anser det vara viktigt att varje kommun och samkommun är representerad vid arbetsgivarkonferensen. Konferensen ordnas nu för sjunde gången.

Konferensen är avsedd för kommunernas och samkommunernas ledning, arbetsgivarrepresentanter och tjänstemannaledningen inom alla sektorer. Också politiska beslutsfattare i arbetsgivarställning är välkomna.

Programmet (på finska) och anmälningsanvisningar finns under länken www.kt.fi/kt-paivat

Anmälningar tas emot till 6.5.2016. Deltagaravgiften är lägre för den som anmäler sig senast 31.3.2016.

Deltagaravgiften är 420 euro/person + moms, när man anmäler sig senast 31.3.2016. Om minst tre representanter för kommunen eller samkommunen anmäler sig på en gång, är den nedsatta deltagaravgiften 400 euro/person + moms. Efter 31.3 är deltagaravgiften 450 euro + moms och grupprabatt beviljas inte längre.

Välkommen att lyssna och diskutera samt träffa kommunala arbetsgivare och samarbetspartner! Den kommunala arbetsgivarkonferensen har ordnats ända sedan 1987 och är det viktigaste evenemanget för de kommunala arbetsgivarna år 2016.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

 

Bilaga  Program (på finska)

Jaana Pirhonen

ledningens assistent
Telefon:
+358 9 771 2501
Mobiltelefon:
+358 50 312 0210
E-post:
Jaana.Pirhonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT