Suomeksi
Cirkulär
1/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunala arbetsmarknadsseminariet i Tammerfors

KT Kommunarbetsgivarna ordnar tillsammans med kommunsektorns huvudavtalsorganisationer och Tammerfors stad ett arbetsmarknadsseminarium på Tammerforshuset i Tammerfors den 27–28 maj 2015. Seminariet, som hålls på finska, fortsätter med traditionerna från de tidigare Raumo-seminarierna men på ett nytt sätt.

Seminariet är avsett för personalledningen och sakkunniga inom personalförvaltningen i kommuner, samkommuner och övriga kommunala organisationer, ledningen för olika sektorer, övriga personer i arbetsgivarställning samt förtroendemän och andra representanter för personalen.

Under seminariet behandlas en kontrollerad förändring i framtidens kommun särskilt med tanke på arbetsmarknadsverksamhet och personalfrågor. Några teman:

  • utmaningar och utsikter för den kommunala ekonomin
  • utveckling av arbetsfredsregleringen och förhandlingssystemet
  • kollektivavtalsuppgörelser under de kommande åren
  • förändringar i arbetet, yrkena och kompetensbehoven
  • personalfrågor i omläggningen av kommun- och servicestrukturerna.

 Under temat omläggningen av kommun- och servicestrukturerna får vi höra erfarenheter av en genomförd sammanslagning av flera kommuner och vi funderar på personalfrågor i den kommande vårdreformen och den strukturella reformen av utbildningen på andra stadiet och det fria bildningsarbetet. Programutkastet bifogas. Det slutliga programmet blir klart i mars och uppdateras på KT:s webbplats. I anslutning till seminariet arrangerar KT dessutom en egen sammankomst för arbetsgivare på Tammerforshuset. KT hoppas få träffa personalledningen inom kommunala organisationer och andra arbetsgivarrepresentanter på seminariet.

Deltagaravgiften är 325 euro. Via anmälningssidorna kan man också boka inkvartering på hotell i Tammerfors. Länk till sidorna med seminarieanmälan: https://ilmo.contio.fi/VisitTampere/main.aspx?id=115

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

Bilaga Programmet för arbetsmarknadsseminariet, situationen 9.2.2015 (på finska)