Suomeksi
Cirkulär
2/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar 2014–2016 för medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund

Enligt det medlingsförslag som riksförlikningsmannen lämnade 23.11.2007 tillämpas på medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund (FMF) anställningsvillkoren enligt gällande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal, med vissa preciseringar som framgår av medlingsförslaget (KT:s cirkulär 20.12.2007 25/2007).

Lönejusteringarna för medlemmarna i FMF genomförs följaktligen enligt bestämmelserna om lönejusteringar i tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14) (KT:s cirkulär 16/2013).

Närmare upplysningar ges av Erkki Hintsanen, ledande arbetsmarknadsjurist, tfn 09 771 2111 eller 050 357 4335.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör   Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen