På svenska
Yleiskirje
2/14
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palkantarkistukset 2014–2016

Valtakunnansovittelijan 23.11.2007 tekemän sovintoehdotuksen mukaisesti Suomen Konepäällystöliiton (SKL) jäseniin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisia virka- ja työehtoja eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin tarkennuksin (KT:n yleiskirje 20.12.2007 25/2007).

Edellä todettuun perustuen SKL:n jäsenten palkantarkistukset toteutetaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 (TS-14) palkantarkistuksia koskevien määräysten mukaisesti (KT:n yleiskirje 16/2013).

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen, puh. 09 771 2111 tai 050 357 4335.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen