Suomeksi
Cirkulär
6/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Årets kommunala arbetsmarknadsseminarium hålls i Raumo den 5–6 juni 2013. Seminariet arrangeras av KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer i samarbete med Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

Temat för årets seminarium är ”Työaika keskusteluttaa muuttuvassa työelämässä” (Arbetstiden väcker debatt när arbetslivet förändras). Vid seminariet behandlas bland annat förändringstrender i arbetslivet, ett halvt års erfarenhet av försöket med periodarbetstid, arbetstiden under arbetskarriären och pensioner. Vid seminariet hålls anföranden av omsorgsministern och experter på sina respektive sektorer från arbets- och näringsministeriet, Arbetshälsoinstitutet, Pensionsskyddscentralen, Keva, Statistikcentralen, kommunerna, KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn.

Seminarieanmälan görs till Länsi-Suomen kesäyliopisto på webben www.lskesayliopisto.fi > Ilmoittautuminen työmarkkinaseminaariin. På sommaruniversitetets webbplats finns också en förteckning över inkvarteringsalternativ. Nämn gärna deltagandet i arbetsmarknadsseminariet vid bokningen av hotellrum. Deltagaravgiften är 300 euro.

KT Kommunarbetsgivarna hoppas att personalledningen och andra i arbetsgivarställning är ska delta i seminariet för att lyssna och diskutera.
I samband med seminariet arrangerar KT dessutom en sammankomst för arbetsgivarna under fria former på kvällen den 5 juni.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

Bilaga Programmet för arbetsmarknadsseminariet, situationen 10.4.2013
(på finska)