Suomeksi
Cirkulär
7/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Årets kommunala arbetsmarknadsseminarium hålls i Raumo den 12–13 juni 2012. Seminariet arrangeras av KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer i samarbete med Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

Temat för årets seminarium är ”Från central lönebetalning till lokal belöning”. Vid seminariet behandlas bland annat lönesystemens utvecklingsskeden, exempel på kommunernas belöningspraxis och aktuella reformer i kommunstrukturerna och servicestrukturerna i fråga om social- och hälsovården. Evenemanget är samtidigt ett 25 års jubileumssemnarium.  

Seminarieanmälan görs till Länsi-Suomen kesäyliopisto antingen via webben www.lskesayliopisto.fi > Ilmoittautuminen työmarkkinaseminaariin eller per e-post asiakaspalvelu.rauma(at)lskesayliopisto.fi eller per telefon 0201 558 421. På sommaruniversitetets webbplats finns också en förteckning över inkvarteringsalternativ. Vid bokningen av hotellrum nämn gärna deltagandet i arbetsmarknadsseminariet. Deltagaravgiften är 220 euro. 

KT Kommunarbetsgivarna hoppas att personalledningen och andra i arbetsgivarställning är väl företrädda på seminariet för att ta del av och diskutera angelägna frågor. I samband med seminariet arrangerar KT dessutom en sammankomst för arbetsgivarna under fria former på kvällen den 12 juni.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET


Arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen


Utredningschef  Margareta Heiskanen


Bilaga Programmet för arbetsmarknadsseminariet, situationen 23.4.2012
(på finska)