Suomeksi
Cirkulär
5/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Villmanstrandseminariet 16–17.8.2012

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras 
16–17.8.2012 i stadshusets kongressal, adress Villimiehenkatu 1, 
Villmanstrand.

I år fokuserar Villmanstrandseminariet på den verklighet som den politiska styrningen utövas i och arbetets betydelse.  Bland annat behandlas frågor som en smidig vardag och framgång och trivsel i arbetet. Temana har sin bakgrund i både kommunstrukturreformen och den nationella strategin för arbetslivsutveckling.

Seminariets teman ger vidare vyer för utveckling av ett gott och resultatrikt arbetsliv och av kommunreformens mål och förutsättningar.  

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för beslutsfattare, personalledningen, chefer, utvecklingsexpertisen, samarbetsutvecklare och representanter för personalen. Evenemanget väntas igen samla hundratals representanter för arbetsgivarna och löntagarorganisationerna.

Seminariets uppläggning är dialoginriktad och ger möjligheter till kommentarer, frågor och diskussioner efter anföranden av toppexperter.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber er vänligen se till att informationen också når samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

Välkommen!

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen


Förhandlingschef Jorma Palola

 

Bilaga Inbjudan till seminariet (på finska)