Suomeksi
Cirkulär
20/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2013

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2012–2013 justeras till vissa delar 1.1.2013. Ändringarna i de ersättningar som gällt 2012 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamenten och hotellersättningar vid utrikesresor).

För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla resekostnadsersättningar i bilaga 16.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef  Sari Ojanen

Bilaga Resekostnadsersättningarna 1.1.2013

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT