På svenska
Yleiskirje
20/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2013 lukien

Kunnallisen yleisen virka- työehtosopimuksen (KVTES) 2012–2013 liitteessä 16 tarkoitetut matkakustannusten korvaukset, joita on eräiltä osin tarkistettu 1.1.2013 lukien. Vuodesta 2012 muuttuneet korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia).

Yleiskirjeen liitteenä ovat selvyyden vuoksi kaikki liitteen 16 korvaukset.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö  Sari Ojanen
 
Liite  Matkakustannukset 1.1.2013

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT