Suomeksi
Cirkulär
17/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

KT slutar skicka cirkulär i pappersform 2013

KT Kommunarbetsgivarna övergår 1.1.2013 till elektroniska cirkulär. Samtidigt slopar vi de avgiftsbelagda cirkulären eftersom cirkulären kan läsas på vår webbplats. Vi skickar således inte längre tryckta cirkulär till kommunerna och samkommunerna och inte heller till andra beställare.

KT:s cirkulär publiceras på KT Kommunarbetsgivarnas webbplats i svensk version på adressen www.kommunarbetsgivarna.fi och i finsk version på www.kt.fi. 

Ni kan beställa cirkulär som RSS-filer

De som vill kan på vår webbplats beställa cirkulären som RSS-filer. RSS-filerna ger uppgifter om publiceringen av cirkulären på det sätt ni vill. Filen kan beställas direkt till filläsare, nyare webbläsare eller e-postprogram. RSS-filer för cirkulären kan beställas på adressen https://www.kt.fi/sv/rss/cirkular (på svenska) eller https://www.kt.fi/rss/yleiskirjeet (på finska).

E-postmeddelande till kommunerna och samkommunerna om nya cirkulär

Om kommunen eller samkommunen framöver önskar få ett meddelande per e-post om nya cirkulär som utkommit, ber vi er vänligen skicka oss den e-postadress till vilken ni önskar meddelandet på adressen cirkular(at)kt.fi (svenska cirkulär) och yleiskirje(at)kt.fi (finska cirkulär). 

Vi ber er säkerställa att de elektroniska cirkulären distribueras vidare i er kommun/samkommun.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Informationschef Suvi Veramo