Suomeksi
Cirkulär
30/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kuntatyönantaja är en facktidskrift för kommunala chefer och beslutsfattare

Arbetsgivarpolitiken är en viktig framgångsfaktor för kommunerna och det är de förtroendevalda som drar upp riktlinjerna för denna politik. Tidskriften Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken.

KT Kommunarbetsgivarna anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften till personer i ledande ställning, till anställda inom personalförvaltningen och till alla chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter. KT rekommenderar också att tidskriften beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Kuntatyönantaja år 2012 behandlar bland annat kollektivavtal, produktivitetsutveckling, personalfrågor vid kommunsammanslagningar, löneutveckling, arbetshälsa, tryggandet av tillgången på arbetskraft och rekrytering. Ärenden presenteras bl.a. i intervjuer med chefer och i presentationer av god praxis inom kommunal personalledning. Årets första exemplar av Kuntatyönantaja 2012 utkommer den 24 februari.

Kuntatyönantaja utkommer sex gånger om året. I tidskriften ingår en svensk resumé. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången. Faktureringen sker per kalenderår.

År 2012 är prenumerationsavgiften 45 euro + 9 % moms vid beställning direkt av utgivaren Kommunarbetsgivarna och 50 euro + 9 % moms vid beställning via ombud.

Prenumerationer via webbplatsen www.kuntatyonantajalehti.fi > Asiakaspalvelu. Där finns elektroniska beställningsblanketter. Frågor om prenumerationerna kan ställas per e-post, ktlehtitilaus(at)kuntatyonantajat.fi, eller per telefon 09 771 2107 / Marko Haakana.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Chefredaktör Suvi Veramo

För kännedom 

  • de ansvariga inom personal- och löneadministrationen
  • direktörerna och cheferna vid verk, inrättningar och arbetsenheter
  • ordförandena för kommunstyrelser och personalnämnder
  • de prenumerationsansvariga