På svenska
Yleiskirje
30/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille

Työnantajapolitiikka on tärkeä menestystekijä kunnille ja sen linjauksista päättävät luottamushenkilöt. Kuntatyönantaja tarjoaa tietoa ja taustaa työnantajatoimintaan ja työnantajapolitiikan kehittämiseen.
 
KT Kuntatyönantajat pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantaja-lehden johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin. KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja tilataan työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille, kuten kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien jäsenille.
 
Vuoden 2012 numeroissa kerrotaan mm. virka- ja työehtosopimuksista, tuloksellisuustyöstä, henkilöstöasioista kuntaliitoksissa, palkkauksen kehittämisestä, työhyvinvoinnista, työvoiman saatavuuden turvaamisesta ja rekrytoinnista. Asioita tuodaan esille mm. esimieshaastatteluissa ja kuntien hyviä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä esittelemällä. Kuntatyönantajan vuoden 2012 ensimmäinen numero ilmestyy 24. helmikuuta.
 
Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehdessä on myös ruotsinkielinen osuus "Svensk resumé”. Lehden voi tilata kestotilauksena tai vuositilauksena kalenterivuodeksi. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Vuonna 2012 lehden tilaushinta on julkaisijalta KT:lta tilattaessa 45 euroa + alv 9 % ja 50 euroa + alv 9 % asiamiehen kautta tilattaessa.
 
Tilaukset voi tehdä lehden verkkosivuilla osoitteessa www.kuntatyonantajalehti.fi >Asiakaspalvelu. Sieltä löytyvät sähköiset tilauslomakkeet. Lisätietoja tilauksista ktlehtitilaus(at)kuntatyonantajat.fi tai puhelin 09 771 2107/Marko Haakana.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Päätoimittaja Suvi Veramo

Tiedoksi 
  • henkilöstö- ja palkkahallinnon vastaavat
  • virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt
  • kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien puheenjohtajat
  • lehtitilauksista vastaavat