Suomeksi
Cirkulär
16/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Det kommunala arbetsmarknadsseminariet hålls i Raumo 8–9.6.2011. Seminariet arrangeras av KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer i samarbete med Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

Under årets seminarium behandlas utvecklingen av belöningar och lönesystemet, produktifieringen av kommunal service, stöd för längre arbetsliv och basserviceprogrammet som styrinstrument för förhållandet mellan staten och kommunerna.  

Seminarieanmälan görs till Länsi-Suomen kesäyliopisto antingen via webben www.lskesayliopisto.fi > Ilmoittautuminen työmarkkinaseminaariin eller per telefon 020 155 8421 eller 040 712 6591. På sommaruniversitetets webbsidor finns en förteckning över inkvarteringsalternativ. Vid bokningen av hotellrum nämn gärna deltagandet i arbetsmarknadsseminariet. 
Deltagaravgiften är 220 euro. 

KT Kommunarbetsgivarna hoppas att personalledningen och andra personer i arbetsgivarposition deltar i stor omfattning. I samband med seminariet arrangerar KT dessutom en sammankomst under fria former på kvällen den 8 juni.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

 

Bilaga Seminarieprogrammet (på finska), situationen 11.4.2011