Suomeksi
Cirkulär
12/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 19-20.8.2010

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras 
1920.8.2010 i stadshusets kongressal, Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

Under seminariet behandlas igen en aktuell utmaning: Palvelut pirstaloituvat yhdistääkö luottamus? (Servicen decentraliseras finns det ett förtroende som förenar?) Decentralisering och splittring kännetecknar utvecklingen inom den kommunala servicen och många samhällsfunktioner. Hur återspeglas detta på de kommunala arbetsplatserna, på ledningen och arbetslivsutvecklingen?

Frågorna besvaras bland annat i anförandena om socialt kapital, kommunledning, samarbete och gemensamt ansvar. De främsta finländska experterna på forskning och utveckling behandlar frågorna under seminariet.  Både det kommunala parlamentets frågetimme och exempel på praktiskt utvecklingsarbete ger perspektiv.

Temana och expertanförandena omspänner således en bred granskning av samhällsutvecklingen och praktiska utmaningar och utvecklingsmöjligheter på de kommunala arbetsplatserna. Under seminariet dryftas frågor som är viktiga för kommunsektorns arbetsmarknadssystem och för samarbetet på arbetsplatsen, dvs. gemensamt ansvar och verktyg för skapandet av det.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna. Det årliga storevenemanget väntas också i år samla hundratals representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också arbetsgivarna skickar representanter till seminariet. För de kommunala arbetsgivarnas representanter ordnas ett separat möte i samband med seminariet.

Seminariet bygger på växelverkan och uppmuntrar till kommentarer, frågor och livlig diskussion.  

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber er vänligen se till att informationen når också samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Det kan ske ändringar i programmet av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Utvecklingschef                                       Jorma Palola