Suomeksi
Cirkulär
11/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Årets kommunala arbetsmarknadsseminarium hålls i Raumo den 910 juni 2010. Seminariet, som går på finska, arrangeras av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtals-
organisationer i samarbete med Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

Temat för årets seminarium är "Resultatutveckling, löner och ekonomi".

Anmälan till seminariet görs till Länsi-Suomen kesäyliopisto per web­blankett www.lskesayliopisto.fi > Työmarkkinaseminaari > Ilmoittautuminen 2010, e-post asiakaspalvelu.rauma@lskesayliopisto.fi, telefon 02 2010 06 47 eller fax 02 822 57 51. Ange deltagarens namn, adress för informationsbrev, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress och kommun, samkommun eller annan organisation.

På sommaruniversitetets webbplats www.lskesayliopisto.fi > Työmarkkinaseminaari finns en förteckning över logialternativ. Vid bokningen av hotellrum lönar det sig att nämna att det gäller deltagande i det kommunala arbetsmarknadsseminariet.

Deltagaravgiften för seminariet är 210 euro och inkluderar seminarie­material, kaffe, lunch under den andra dagen och kvällsprogram.

Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att personalledningen och andra personer i arbetsgivarposition är väl företrädda vid seminariet. I samband med seminariet arrangerar Kommunala arbetsmarknadsverket dessutom en sammankomst under friare former för de kommunala arbetsgivarna på kvällen 9.6.2010.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET


Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

                                                                
Utredningschef                                         Margareta Heiskanen