Suomeksi
Cirkulär
8/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Revidering av dokumenten om arbetslivet

Vid sina förhandlingar om utveckling av arbetslivet kom parterna år 2007 överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att se över gällande avtal och rekommendationer i syfte att revidera eller upphäva föråldrade dokument.

Gruppens arbete skulle vara klart senast 31.3.2009. Arbetsgruppen har gått igenom de gällande rekommendationsavtalen och rekommendationerna och kommit fram till det som anges bilagan. I bilagan finns en förteckning över gällande och upphävda avtal och rekommendationer.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Utredningschef                                         Margareta Heiskanen

Bilaga 

  • Avtal och rekommendationer om arbetslivet