Suomeksi
Cirkulär
18/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2010

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2007-2009 justeras till vissa delar 1.1.2010. De ändrade ersättningarna har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamenten och hotellersättningar vid utrikesresor).

För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla ersättningar i bilaga 16.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Förhandlingschef                                      Sari Ojanen

 

Bilaga 
Ersättningar för resekostnader fr.o.m. 1.1.2010 

 

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT