På svenska
Yleiskirje
18/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2010 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 20072009 liitteessä 16 tarkoitettuja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan eräiltä osin 1.1.2010 lukien. Muuttuneet korvaukset on merkitty lihavoituna (lukuun ottamatta ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia).

Yleiskirjeen liitteenä ovat selvyyden vuoksi kaikki liitteen 16 korvaukset.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                   Sari Ojanen

Liite
Matkakustannukset 1.1.2010 (pdf)

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT