Suomeksi
Cirkulär
15/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning. 

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning betalas, med stöd av § 2 i avtalet, en ersättning för måltidskostnader för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall.

År 2010 är den avtalade ersättningen för måltidskostnader 23,32 euro.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Forskningschef Margareta Heiskanen

Bilagor 

  • Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för de måltidskostnader som avses i rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning
  • Avtal om Tehy rf:s anslutning till tjänste- och arbetskollektivavtalet