Suomeksi
Cirkulär
10/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 20-21.8.2009

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras 
20-21.8.2009 i stadshusets kongressal, Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

I år bygger seminariet broar mellan kommunen och dess kunder, kommuninvånarna. Temarubriken "Rakenteet rytisivät ja parasta tuli mitä 
tapahtui asiakkaalle" beskriver synvinkeln under de båda seminariedagarna, dvs. strukturreformens verkningar och kundernas perspektiv. Vid seminariet behandlas hur förändringsledning och gemensam utveckling av arbetsplatsen och arbetsprocesserna är kopplade till bättre service för kunderna, dvs. kommuninvånarna.

Temana och anförandena sträcker sig från nationella mål och funktioner inom politiken och utvecklingsinstitutionerna till modeller för och erfarenheter av lokal utveckling.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna. Det årliga storevenemanget förväntas också i år samla hundratals representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också arbetsgivarna skickar representanter till seminariet. För de kommunala arbetsgivarnas representanter ordnas en särskild träff i samband med seminariet.

Seminariet bygger på växelverkan och uppmuntrar till kommentarer, frågor och livlig diskussion.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber er vänligen se till att informationen når fram också till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Det kan ske ändringar i programmet av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utvecklingschef Jorma Palola

Bilaga 

  • Seminarieprogrammet (på finska)