Suomeksi
Cirkulär
1/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Justeringspotterna 1.5.2009 enligt TS 2007-2009

Justeringspotterna 1.5.2009 enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007–2009 (TS-07)
Justeringspotterna 1.5.2009 enligt § 3 mom. 3 (0,3 %) och § 6 mom. 3 
(0,3 % och 0,2 %, sammanlagt 0,5 %) i underteckningsprotokollet till TS-O7 blir tillsammans 0,8 %.

De lokala justeringspotterna beräknas i enlighet med § 4 mom. 1 i underteckningsprotokollet på avtalsområdets (TS) lönesumma för januari (2009).

Avtalsparterna i TS har 23.1.2009 nått ett förhandlingsresultat beträffande användningen av den justeringspott på 0,3 % som anges i § 6 (protokoll om främjande av likalön 2008 och 2009) mom. 3, andra meningen, i underteckningsprotokollet till TS-07.  Enligt förhandlingsresultatet ska denna andel på 0,3 % av den lokala justeringspotten 1.5.2009 användas på det sätt som framgår nedan i punkt 2.2. Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation behandlar förhandlingsresultatet vid sitt möte 4.3.2009.

Användningen av de lokala justeringspotterna 1.5.2009 enligt underteckningsprotokollet till TS-07

1
Lokal justeringspott 1.5.2009 enligt § 3 i underteckningsprotokollet (0,3 %)

Den lokala justeringspotten 1.5.2009 enligt § 3 mom. 3 i underteckningsprotokollet till TS-07 är 0,3 % av lönesumman inom TS. Justeringspotten används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stödjer omorganiseringar av funktionerna och uppgifterna. Justeringspotten riktas till de enheter som genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter har förbättrat verksamhetens kvalitet och effektivitet. När beslut fattas om användningen av justeringspotten ska man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning ska stå i rätt förhållande till de underställdas löner. Potten används för justering av de uppgiftsrelaterade lönerna och för betalning av individuella tillägg.

2
Den lokala justeringspotten 1.5.2009 enligt § 6 
(protokoll om främjande av likalön) mom. 2 i underteckningsprotokollet, sammanlagt 0,5 % av lönesumman inom TS i januari 2009

2.1 
Andelen på 0,2 % av den lokala justeringspotten 1.5.2009 

Av den lokala justeringspotten 1.5.2009 enligt § 6 (protokoll om främjande av likalön) i underteckningsprotokollet används 0,2 % som en lokal justeringspott för att utjämna omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män genom att rikta löneförhöjningarna till lönerna för utbildade kvinnodominerade grupper, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och upp-rätthålla lönernas konkurrenskraft.  Den lokala justeringspotten riktas särskilt till de enheter som genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter har förbättrat kvaliteten och effektiviteten i sin verksamhet. Potten på 0,2 % används för justering av uppgiftsrelaterade löner och betalning av individuella tillägg. När beslut fattas om användningen av justeringspotten ska man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning ska stå i rätt förhållande till de underställdas löner.

2.2
Andelen på 0,3 % av den lokala justeringspotten 1.5.2009

Av den lokala justeringspotten 1.5.2009 enligt § 6 (protokoll om främjande av likalön) i underteckningsprotokollet, används 0,3 % för justering av de uppgiftsrelaterade lönerna och betalning av individuella tillägg. Potten på 0,3 % används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna. När beslut fattas om användningen av justeringspotten ska man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning ska stå i rätt förhållande till de underställdas löner.

När potten används ska man vid behov också beakta vad som sägs om fördelningen av potten i de två första meningarna i § 6 mom. 4 i underteckningsprotokollet (utjämning av omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män genom att rikta löneförhöjningarna till utbildade kvinnodominerade grupper, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och upprätthålla konkurrenskraften i lönerna, och särskilt till de enheter som genom omorganisering av funktioner och uppgifter har förbättrat verksamhetens kvalitet och effektivitet).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 

Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Förhandlingschef                                      Jyrki Hämäläinen

Bilaga

  • Förhandlingsresultat om ett tjänste- och arbetskollektivavtal om användningen av justeringspotten på 0,3 % enligt andra meningen i § 6 mom. 3 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007-2009 (TS-07)
Förhandlingsresultat om ett tjänste- och arbetskollektivavtal om användningen av justeringspotten på 0,3 % enligt andra meningen i § 6 mom. 3 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007-2009

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT