På svenska
Yleiskirje
1/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 (TS-07) järjestelyerät 1.5.2009

TS-07:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 3 momentin mukaisen paikallisen järjestelyerän 1.5.2009 (0,3 prosenttia) ja allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n 3 momentin mukaisten paikallisten järjestelyerien 1.5.2009 (0,3 prosenttia ja 0,2 prosenttia, yhteensä 0,5 prosenttia) yhteenlaskettu määrä on 0,8 prosenttia.

Paikalliset järjestelyerät lasketaan allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n 1 momentin mukaisesti sopimusalan (TS) tammikuun (2009) palkkasummasta.

TS:n sopijaosapuolet ovat 23.1.2009 saavuttaneet neuvottelutuloksen TS-07:n allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n (pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä vuosina 2008 ja 2009) 3 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetun 0,3 prosentin suuruisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvottelutuloksen mukaan tämä paikallisen järjestelyerän 1.5.2009 0,3 prosentin suuruinen osuus käytetään jäljempänä olevasta 2.2 kohdasta ilmenevällä tavalla. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta käsittelee tätä neuvottelutulosta 4.3.2009 pidettävässä kokouksessaan.

TS-07:n allekirjoituspöytäkirjan mukaisten paikallisten järjestelyerien 1.5.2009 käyttäminen

1
Allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukainen
paikallinen järjestelyerä 1.5.2009 (0,3 %)

TS-07:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 3 momentin mukainen paikallinen järjestelyerä 1.5.2009 on 0,3 prosenttia TS:n palkkasummasta. Tämä järjestelyerä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen paikallisesti siten, että korotuksilla tuetaan toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Järjestelyerää kohdennetaan niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä parantaneet toiminnan laatua ja tehokkuutta. Järjestelyerästä päätettäessä on myös otettava huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden. Erä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen.

2
Allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n (pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämiseksi) 2 momentin mukainen paikallinen järjestelyerä 1.5.2009, yhteensä 0,5 prosenttia TS:n tammikuun 2009 palkkasummasta

2.1
Paikallisen järjestelyerän 1.5.2009 0,2 prosentin osuus

Allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n (pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämiseksi) mukaisesta paikallisesta järjestelyerästä 1.5.2009 käytetään 0,2 prosenttia paikallisena järjestelyeränä poistamaan naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja kohdentamalla palkkojen korotuksia koulutetuille naisvaltaisille ryhmille, paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämiseen. Järjestelyerä kohdennetaan erityisesti niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä parantaneet toimintansa laatua ja tehokkuutta. Tämä 0,2 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Tästä järjestelyerästä päätettäessä on myös otettava huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden.

2.2
Paikallisen järjestelyerän 1.5.2009 0,3 prosentin osuus

Allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n (pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämiseksi) mukaisesta paikallisesta järjestelyerästä 1.5.2009 käytetään 0,3 prosenttia tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Tämä 0,3 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen. Järjestelyerästä päätettäessä on myös otettava huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden.

Tätä järjestelyerää käytettäessä otetaan tarvittaessa huomioon myös allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n 4 momentin kahden ensimmäisen virkkeen mukainen järjestelyerän kohdentaminen (naisten ja miesten perusteettomien palkkaerojen poistamiseen kohdentamalla palkkojen korotuksia koulutetuille naisvaltaisille ryhmille, paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämiseen sekä erityisesti niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä parantaneet toimintansa laatua ja tehokkuutta).

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                   Jyrki Hämäläinen

Liite

Neuvottelutulos virka- ja työehtosopimukseksi TS 2007-2009:n
allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n 3 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetun
0,3 %:n suuruisen järjestelyerän käyttämisestä (pdf)

Förhandlingsresultat om ett tjänste- och arbetskollektivavtal om användningen av justeringspotten på 0,3 % enligt andra meningen i § 6 mom. 3 i underteckningsprotokollet till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007-2009

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT