Suomeksi
Cirkulär
9/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 14-15.8.2008

Seminariet kring kommunala samarbets- och utvecklingsfrågor anordnas 1415.8.2008 i stadshusets konferenssal i Villmanstrand, adress Villimiehenkatu 1.

Årets seminarium i Villmanstrand "Kuntatyö Mitä kuuluu ja kuka käskee" behandlar inlärning och nya samband mellan arbete, teknologi och produktivitet. Seminariet fortsätter sålunda behandlingen av senaste års innovations- och kreativitetstema. Vid årets seminarium behandlas också växelverkan som en strategisk resurs.

Kommun- och servicestrukturreformen inverkar på det kommunala arbetet på många olika sätt. Dessa brännande frågor inom det kommunala arbetet gås igenom i programdelen KUNTAPUHE. Som inledning på morgonen den andra seminariedagen betraktar författaren och journalisten Outi Nyytäjä kommunen i detalj och som helhet.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna. Närmare tusen representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna väntas delta i det årliga storevenemanget också i år. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också arbetsgivarna skickar sina representanter till seminariet. För dem som företräder de kommunala arbetsgivarna arrangeras i samband med seminariet en separat sammankomst.

Seminariets uppläggning är dialoginriktad med läktarintervjuer och ger möjligheter till kommentarer, frågor och livlig diskussion.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber er vänligen se till att informationen når också samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Vi förbehåller oss möjligheten till ändringar i programmet av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                         Markku Jalonen

Biträdande förhandlingschef                  Pirkko Leivo

Bilaga

Seminarieprogrammet (på finska)
Tilläggsuppgifter och anmälningar (www.lappeenranta.fi) >>