Suomeksi
Cirkulär
4/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunal arbetsgivarkonferens "Kuntatyönantajapäivät 2008" 15-16.5.2008 i Helsingfors

Kommunala arbetsmarknadsverket arrangerar en finskspråkig kommunal arbetsgivarkonferens "Kuntatyönantajapäivät 2008" i Helsingfors Mässcentrum 1516.5.2008. Alla i ledande ställning i kommunerna och samkommunerna och tjänsteinnehavarna i chefsställning inom förvaltningarna inbjuds att delta. Vi väntar allt som allt hundratals kommunala arbetsgivare runtom i Finland.

Den kommunala arbetsgivarkonferensen är avsedd för de politiska beslutsfattarna i kommunerna och samkommunerna och för tjänstemannaledningen på alla förvaltningsnivåer. Inbjudan gäller presidiet och ledamöterna i kommunfullmäktige och kommunstyrelserna, ledamöterna i personalnämnder, kommundirektörer, sakkunniga och utvecklare inom personal- och ekonomiförvaltningen och överlag personer i chefsställning.

Den kommunala arbetsgivarkonferensen anger riktningen för de närmaste årens utveckling. I programmet behandlas bland annat riktlinjerna för förhandlings- och avtalssystemet, tillgången på arbetskraft, hälso- och sjukvårdens produktivitet, utmaningarna för personalledningen i förändringssituationer och betydelsen av arbetsgivarimagen i kommunerna.

Programmet med anmälningsanvisningar finns på KA:s webbsidor www.kuntatyonantajat.fi. Deltagaravgiften är 490 euro per person.
Den rabatterade avgiften är 420 euro, om minst tre representanter från en kommun eller samkommun deltar.

Arbetsgivarverksamheten förnyas i kommunerna och samkommunerna. Välkommen att lyssna på och diskutera med samt möta aktörer och samarbetspartner inom området. Den kommunala arbetsgivarkonferensen är en mötesplats och det viktigaste evenemanget inom området.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                         Markku Jalonen

Forskningschef                                       Margareta Heiskanen

 

Bilagor

Program (på finska)
Anmälningsanvisningar (på finska)

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT