Suomeksi
Cirkulär
19/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kuntatyönantaja - facktidskrift för arbetsgivare och chefer

Kuntatyönantaja är en arbetsmarknads- och facktidskrift för arbetsgivare och chefer i kommunerna. Kuntatyönantaja innehåller information som behövs i den dagliga arbetsgivarverksamheten.

Arbetsgivarpolitiken håller på att bli en viktig framgångsfaktor för kommunerna. De förtroendevalda beslutar om riktlinjerna för arbetsgivarpolitiken. Kuntatyönantaja tillhandahåller information och bakgrundsfakta som främjar arbetsgivarverksamheten och utvecklingen av arbetsgivarpolitiken

Kommunala arbetsmarknadsverket anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften till personer i ledande ställning, till anställda inom personalförvaltningen och till alla chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter. Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar också att Kuntatyönantaja beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Kuntatyönantaja utkommer 6 gånger om året. Sidorna Nytt från KA ger information på svenska. År 2009 är prenumerationsavgiften 45 euro vid beställning från utgivaren, dvs. Kommunala arbetsmarknadsverket, och 50 euro vid beställning via ombud. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången. Faktureringen sker per kalenderår.

Prenumerationer kan göras med bifogad beställningsblankett eller på tidningens webbplats www.kuntatyonantajalehti.fi > Nytt från KA > Kundtjänst. På webbplatsen kan man också beställa tidningen som massprenumeration till flera personer.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Arbetsmarknadsinformatör                     Kirsti Hyrkäs

Bilaga 
Reklamblad

För kännedom
Ansvariga inom personal- och löneadministration
Direktörer och chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter
Ordförandena för kommunstyrelserna och personalnämnderna
Anställda som ansvarar för prenumerationer

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT