På svenska
Yleiskirje
19/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille

Kuntatyönantaja on työmarkkina- ja ammattilehti kuntien esimiehille ja päättäjille. Lehdessä on tietoa, jota työnantajatoiminnassa tarvitaan päivittäin.

Työnantajapolitiikasta on tulossa tärkeä menestystekijä kunnille ja sen linjauksista päättävät luottamushenkilöt. Kuntatyönantaja tarjoaa tietoa ja taustaa työnantajatoimintaan ja työnantajapolitiikan kehittämiseen.

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantajan johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin. KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja tilataan työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille kuten kunnanhallitusten ja
henkilöstölautakuntien jäsenille.

Kuntatyönantaja ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Lehdessä on myös ruotsinkielinen osa Nytt från KA. Vuonna 2009 lehden tilaushinta on
45 euroa julkaisijalta Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta tilattaessa ja 50 euroa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata kestotilauksena tai vuositilauksena kalenterivuodeksi. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Tilaukset voi tehdä oheisella tilauslomakkeella tai lehden verkkosivuilta www.kuntatyonantajalehti.fi > Asiakaspalvelu. Sieltä voi tilata lehden myös joukkotilauksena.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Työmarkkinatiedottaja                              Kirsti Hyrkäs

Liite
Lehden esite

Tiedoksi
Henkilöstö- ja palkkahallinnon vastaavat
Virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt
Kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien puheenjohtajat
Lehtitilauksista vastaavat

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT